2006. aasta tegevusaruanne

24. jaanuaril 2006 toimunud aastakoosolekul valiti seltsi esimeheks Mikk Lõhmus ning seltsi juhatuse liikmeteks Leho Lõhmus, Urmas Arike, Maie Tarma, Reginald Levin. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitati Jüri Jõgeva, Koit Väinsalu, Arno Moring.

Seltsi liikmeskond

Aruandeperioodi alguses kuulus seltsi liikmeskonda 32 täisliiget ja 2 auliiget. Aruandeperioodil astus seltsi liikmeks Urmas Jõesoo ning aastakoosolekule on oma avalduse esitanud Ene Valter. Seltsi liikmeskonnapoliitika on traditsiooniliselt olnud konservatiivne ning pigem on seltsi liikmeid eraldi kutsutud. Konservatiivset liikmeskonna poliitikat tuleks jätkata ka edaspidi pigem vähem liikmeid, kuid see-eest aktiivsed liikmed.

Koostöö teiste seltsidega

Nõmme Heakorra Selts on Eesti Muinsuskaitse Seltsi assotsieerunud liige. Koostöös muinsuskaitse seltsiga toimus 13. mail Rahumäe kalmistul nõukogude ajal „keelatud“ haudade külastamine. Selts on koostööd teinud ka Nõmme Tee Seltsiga.

Aruandeperioodi üritused

2. veebruaril 2006 Tartu rahu mälestusteenistus Nõmme Rahukirikus.
17. märtsil 2006 Seltsi tegevuse arutelu ja Urmas Arikese Barcelona-ekskursiooni tutvustus Nõmme Muuseumis.
8. aprillil 2006 KUMU ühiskülastus
9. mai 2006 Rahumäe kalmistu „keelatud“ haudade koristustalgud.
13. mai 2006 Ekskursioon Rahumäe kalmistul, muinsuskaitsekuu raames.
13. juuni 2006 Jalutuskäik „Istutatud puud-põõsad Nõmmel”
14. juunil 2006 14. juuni mälestusüritus Pääsküla samba juures.
12. oktoobril 2006 Selts osales Nõmme Linnaosa Valitsuse poolt korraldatud koristustalgutel.
3. september 2006 Seltsi rattaretk Pääsküla rabasse ja Männiku karjääride ümbrusesse.
31. oktoober 2006 sügiskoosolek Nõmme muuseumis.
6. jaanuaril 2007 Seltsi uusaastapidu Nõmme Spordikeskuses
2. veebruaril 2007 Tartu rahu mälestusteenistus Nõmme Rahukirikus.

2006. aasta jõulude eel valmis Leho Lõhmuse eestvõttel seltsi postmark.