2007. aasta tegevusaruanne

13. märtsil 2007 toimunud aastakoosolekul valiti seltsi esimeheks Mikk Lõhmus ning seltsi juhatuse liikmeteks Leho Lõhmus, Urmas Arike, Maie Tarma, Reginald Levin. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitati Jüri Jõgeva, Koit Väinsalu, Arno Moring.

Seltsi liikmeskond

Aruandeperioodi alguses kuulus seltsi liikmeskonda 34 täisliiget ja 2 auliiget. Seltsi liikmeskonnapoliitika on traditsiooniliselt olnud konservatiivne ning pigem on seltsi liikmeid eraldi kutsutud. Konservatiivset liikmeskonna poliitikat tuleks jätkata ka edaspidi pigem vähem liikmeid, kuid see-eest aktiivsed liikmed.

Koostöö teiste seltsidega

Nõmme Heakorra Selts on Eesti Muinsuskaitse Seltsi assotsieerunud liige. Selts on teinud koostööd Nõmme Tee Seltsiga.

Aruandeperioodi üritused

Lisaks traditsioonilistele üritustele (juuniküüditamise aastapäev, Tartu Rahu aastapäev) toimusid aasta jooksul veel meeldejääv jalgrattamatk Saue valla uusasumitesse, Maie Tarma Aafrika reisile pühendatud üritus, traditsiooniline Vabadussõjas langenute haudade hooldamine. Selts võttis osa heakorrakuu üritustest.

Projektitaotlused

2007. a esitati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile taotlus seltsi kodulehe koostamiseks. Taotlus leidis positiivse lahenduse, leping toetuse saamiseks allkirjastati 2008. aastal. Seltsi eraldati kokku 30 000 krooni. Alustati Nõmme Linnaosa Valitsusele kahe projektitaotluse ettevalmistamist, seltsi aastapäeva korraldamiseks ja seltsi mälestusmedalite vermimiseks, mõlemad toetused saadi ja lepingud allkirjastati 2008.

Nõmme Heakorra Selts osales aktiivselt Nõmme arengukava väljatöötamisel, seltsi liikmed Mikk Lõhmus, Leho Lõhmus, Ene Hinnok, Koit Väinsalu, Piret Loide ja Maie Tarma osalesid arengukava teematoimkondades.