2010. aasta tegevusaruanne

Aasta jooksul jätkas Nõmme Heakorra Selts väljakujunenud traditsioonide alusel. Tähistasime Tartu rahu aastapäeva 2. veebruaril ja küüditamise mälestuspäeva 14.juunil.

Selts korraldas mitmeid klubilisi üritusi, üheskoos tähistati Kalevipoja kuju taastamise 20-ndat aastapäeva ja külastati Kiek en di Kök`I ja Bastionide käiku. Nõmme kevadürituste raames korraldati seltsi poolt ringkäik Nõmmel loodushuvilistele. Koostöös Nõmme muuseumiga toimusid mitmed üritused, s.h. Glehni teemaline seminar vahetult enne Nõmme kevadürituste avamist.

Seltsi aktiivsemad liikmed osalesid Nõmme linnaosa valitsuse poolt korraldatud aruteludel liikluse ja transpordi teemadel. Samuti mitmel arutelul Nõmme üldplaneeringu küsimuses. Seltsi liikmed esitasid Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Nõmme Halduskogule konkreetsed ettepanekud Nõmme üldplaneeringu kohta. Need avaldati ka Nõmme Sõnumites.
Anti välja postkaartide komplekt „Nõmme postkaardid“ Nikolai von Glehn , mis sisaldab 10 kaasaegset fotot säilinud või taastatud ehitistest ja mälestusmärkidest. Postkaardid on varustatud tekstiga Paul Rahno raamatust „Väike Andi Nõmmel“. Postkaarte kingiti Nõmme koolidele ja nad on müügil Nõmme kauplustes. Selts tegi koostööd teiste sarnaste seltsidega, kes on ühinenud Eesti Muinsuskaitse Seltsiga. Maikuus toimus üheaegselt traditsiooniline talgupäev üle Eesti. Nõmmel korrastasime Rahumäe ja Hiiu kalmistut. Selts osales ka Tallinna seltside ümarlaua töös ja Linnalooduse koostöökoja töös. Vahetati informatsiooni ja avaldati oma ühiseid seisukohti väärtusliku elukeskkonna säilitamise nimel.

Jätkus tegevus N.von Glehnile mälestusmärgi püstitamiseks. Toimus korjandus ausamba püstitamise heaks.

Samuti toimus korjandus tulekahjus hävinud Nõmme turuhoone taastamiseks. Kogutud raha eest osteti metallist peahoone fassadilogo ja ostetakse 2011.a. ajaloolised pildid turuhoone seintele. 2011.a. jätkab Nõmme Heakorra Selts tegutsemist Nõmme hüvanguks.

© 2016 Nõmme Heakorra Selts