2011. aasta tegevusaruanne

Mittetulundusühing Nõmme Heakorra Selts

2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Nõmme Heakorra Selts on on taasasutatud 1988.a. ja loeb ennast enne maailmasõda 1908.asutatud Nõmme Heakorra Seltsi ideede edasikandjaks.2011.a. jätkati mitme varem alustatud projektiga. Edukalt jätkus 2010.a. välja antud postkaartide komplekti -  Nõmme postkaart, Nikolai von Glehn, müük Nõmme kauplustes, muuseumis ja postkontoris. Postkaartide müügist saadi tulu 309.- EUR. Postkaartide müüki on kavas jätkata ka 2012.a. Lahenduse leidis juba mitu aastat päevakorras olnud probleem – Kalevipoja kuju ja krokodilli restaureerimistööd Glehni pargis. Nõmme linnaosavalitsuse, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Nõmme Heakorra Seltsi koostöö tulemusena sai kogu kompleks korralikult restaureeritud restauraatori Marek Lille poolt. Väga pikaajaline projekt oli Nikolai von Glehni ausamba rajamine Nõmmele. Käesoleva aasta 12. nov. sai see teoks ja Nõmme turu ning jalakäijate silla vahelisel alal avati Aivar Simsoni pronksskulptuur Nikolai von Glehnist. Nõmme Heakorra Selts kogus annetusi ausamba püstitamiseks ja seltsi liige Piret Loide osales ausamba koha valikul ja projekti kooskõlastamisel. Aasta jooksul jätkas Nõmme Heakorra Selts väljakujunenud traditsioonide alusel. Tähistasime Tartu rahu aastapäeva2. veebruaril ja küüditamise mälestuspäeva 14.juunil. Selts korraldas mitmeid klubilisi üritusi. Külastasime Sõjamuuseumi ja käisime külas Pirita Seltsil. Koristustalgutel korrastasime Glehni rahulat ja Vabadussõja võitlejate haudu Rahumäe kalmistul. Huvitava infotunniga tuntud nõmmelasest Gustav Schneiderist ja tema maja saamisloost esines Leho Lõhmus. Nõmme linnaosa vanem Erki Korp  jagas oma visioone Nõmme arengust. Aasta lõpetasime meeleoluka jõulupeoga Helina Tilga keraamika töötoas. Seltsi aktiivsemad liikmed osalesid Nõmme linnaosa valitsuse poolt korraldatud aruteludel liikluse ja transpordi teemadel, samuti mitmel arutelul Nõmme üldplaneeringu küsimuses. Meie ühe suurema projekti „Renoveerime ise vana maja“ rahastamiseks esitasime taotluse Keskkonna Investeeringute Keskusele, kuid saime kahjuks eitava vastuse. Kohaliku Omaalgatuse Programmile esitatud samasisuline taotlus rahuldati ja meie 2012.a. üks suuremaid ettevõtmisi on see projekt koostöös Säästva Renoveerimise Infokeskusega ellu viia.