2012. aasta tegevusaruanne

Mittetulundusühing Nõmme Heakorra Selts

2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Nõmme Heakorra Selts on on taasasutatud 1988.a. ja loeb ennast enne maailmasõda 1908.asutatud Nõmme Heakorra Seltsi ideede edasikandjaks. 2012.a. jätkati mitme varem alustatud projektiga. Edukalt jätkus 2010.a. välja antud postkaartide komplekti -  Nõmme postkaart, Nikolai von Glehn, müük Nõmme kauplustes, muuseumis ja postkontoris.  Postkaartide müüki on kavas jätkata ka 2013.a. Aasta jooksul jätkas Nõmme Heakorra Selts väljakujunenud traditsioonide alusel. Tähistasime Tartu rahu aastapäeva 2. veebruaril ja küüditamise mälestuspäeva 14.juunil.Selts korraldas mitmeid klubilisi üritusi. Kohtuti Pirita Seltsiga. Viidi läbi seminar „Renoveerime ise vana maja“  koostöös Säästva Renoveerimise Infokeskusega. Projekti rahastas Kohaliku Omaalgatuse Programm. Osavõtjad said vajalikke teadmisi puitmajade hoolduse ja remondi alalt. Samuti oli loeng aiandusest.