2014. aasta tegevusaruanne

 

Mittetulundusühing Nõmme Heakorra Selts

2014. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Nõmme Heakorra Selts on on taasasutatud 1988.a. ja loeb ennast enne maailmasõda 1908.asutatud Nõmme Heakorra Seltsi ideede edasikandjaks.2014.a. jätkati mitme varem alustatud projektiga. Jätkus 2010.a. välja antud postkaartide komplekti -  Nõmme postkaart, Nikolai von Glehn, müük Nõmme kauplustes, muuseumis ja postkontoris. Aasta jooksul jätkas Nõmme Heakorra Selts väljakujunenud traditsioonide alusel. Tähistasime Tartu rahu aastapäeva  2. veebruaril ja küüditamise mälestuspäeva 14.juunil. Novembri ja detsembrikuus oli Nõmme Kultuurikeskuses fotonäitus Nõmme piirdeaiad, mille koostamisel oli eestvedajaks Urmas Arike ja fotograafiks Viivi Ahonen.   2014.a. kevadel taotlesime Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust, et välja anda „Nõmme Looduskalender 2015“, kus oleksid fotod riikliku looduskaitse all olevatest objektidest Nõmmel. Meile eraldatud 786€ eest trükkisime kalendri ja seda  jagasime Nõmme koolidele ning Nõmmega seotud asutustele ja inimestele. Toimusid mitmed temaatilised  koosolekud ja Seltsi traditsiooniline jõulupidu.