2015. aasta tegevusaruanne

Mittetulundusühing Nõmme Heakorra Selts

2015. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Nõmme Heakorra Selts on on taasasutatud 1988.a. ja loeb ennast enne maailmasõda 1908.asutatud Nõmme Heakorra Seltsi ideede edasikandjaks.2015.a.taotleti ja saadi raha Nõmme Linnaosavalitsuselt ja anti välja 2016.a. kalender, milles 3 kuulsama Nõmmel tegutsenud arhitektide tööde pildid. Kalendrit jagati Nõmme koolidele ja asutustele tasuta. Ülejääk müüakse asjast huvitatutele. Aasta jooksul jätkas Nõmme Heakorra Selts väljakujunenud traditsioonide alusel. Tähistasime Tartu rahu aastapäeva  2. veebruaril ja küüditamise mälestuspäeva 14.juunil.Toimusid mitmed temaatilised  koosolekud, jalgrattamatk Kõrvemaale ja Seltsi traditsiooniline jõulupidu.