2016. aasta tegevusaruanne

Mittetulundusühing Nõmme Heakorra Selts

 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Nõmme Heakorra Selts on on taasasutatud 1988.a. ja loeb ennast enne maailmasõda 1908.a. asutatud Nõmme Heakorra Seltsi ideede edasikandjaks. 2015.a. taotleti ja saadi raha Nõmme Linnaosavalitsuselt ning anti välja 2016.a. kalender, mis oli pühendatud Nõmmel tegutsenud kolmele arhitektile Friedrich Vendach /18.02.1896-04.02.1984/, August Volberg /18.12.1896-21.06.1983/ ja Edgar-Johan Velbri /16.12.1902-16.07.1977/. Friedrich Vendachi 120. sünniaastapäevaks 2016.a. avati Nõmme Muuseumis neile arhitektidele pühendatud näitus, kus oli esitatud valik fotosid nende poolt Nõmmele projekteeritud elamutega. Kalendrit jagati Nõmme koolidele, raamatukogudele, linnavalitsusele, mittetulundusühingutele tasuta. Ülejääk müüdi huvilistele. Aasta jooksul jätkas Nõmme Heakorra Selts väljakujunenud traditsioonide alusel: tähistasime Tartu rahu aastapäeva 2.veebruaril ja küüditamise mälestuspäeva 14.juunil. Toimusid mitmed temaatilised koosolekud. Nõmme Muuseumis toimus arhitekt Henno Adrikorni Nõmmega seotud projektide näitus. Toimus Nikolai von Glehni 175. sünnipäeva tähistamine ja Nõmmele linnaõiguste andmise 90.aastapäev. Samuti seltsi traditsiooniline jõulupidu.