NHS-i aastakoosoleku protokoll 26.02.2014

Nõmme Heakorra Seltsi aastakoosoleku protokoll

 

Toimumise aeg: 26.veebr. 2014.a.

Koht: Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Maie Tarma-Kibin

Protokollis: Maie Tarma-Kibin

Osalesid: Nimekiri on lisatud protokollile (15 osalejat)

 

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

2. Päevakorra kinnitamine.

3. 2013.aasta tegevusaruanne.

4. 2013. aasta majandusaruanne

5. Revisjonikomisjoni hinnang.

6. Aruande kinnitamine.

7. Uue juhatuse valimine.

8. Uue revisjonikomisjoni valimine.

9. 2014.a. tegevusplaanide arutamine.

 

Otsused:

 1. Liisi Tamre: Esitan koosolekut juhatama ja protokollima Maie Tarma-Kibina. Kinnitati ühehäälselt.
 2. Päevakord kinnitati ühehäälselt.
 3. 2013 aasta aruanne – Liisi Tamre.

Seltsi suuremad üritused 2013.aastal olid seotud Nõmme Heakorra Seltsi taastamise 25. aastapäevaga. Nõmme muuseumis oli ajaloolistest dokumentidest ja fotodest näitus „Nõmme Heakorra Selts 25“ 9. – 31. jaanuarini. 19. jaanuaril 2013.a. toimus Nõmme Kultuurikeskuses seminar Nõmme mineviku ja tuleviku teemadel. Leho Lõhmus peatus Nõmme Heakorra Seltsi ajalool. Riin Alatalu rääkis miljööväärtuslikust Nõmmest „Nõmme väärtuslik arhitektuur ja hoidmise probleemid“. Meelis Uustal Säästva Eesti Instituudist kõneles Euroopa Rohelistest Pealinnadest, mille hulka ka Tallinn pürgib. Villem Tomiste teemaks oli “Fantaasia teemal – kuidas muuta Nõmme keskus inimsõbralikumaks“. Muusikalist meelelahutust pakkus Nukukoor.

Väga kaunis oli Urmas Arikese ja Viivi Ahoneni koostatud fotonäitus „Nõmme piirdeaiad“ Nõmme muuseumis. Väga erinevad ja üllatavad lahendused nii väravatele kui aedadele on Nõmme arhitektuuri üks rikkusi.

Pikemat aega on käsil projekt – infotahvel Glehni parki (kahekeelne , piltliku skeemiga tahvel Nikolai von Glehniga seotud objektidest). Töögrupp koosseisus Tiiu Lõhmus, Leho Lõhmus, Koit Väinsalu ja Urmas Arike on koostanud tekstid, kohtunud Nõmme arhitektiga, valinud tahvli koha Glehni pargis, kuid ei ole jõudnud kooskõlastusteni ja tahvli tellimiseni. Tegevus pidurdus kui ei suudetud leida lahendust pingi probleemile. Nimelt oli plaanis tahvli kõrvale paigaldada pink, kuid mõnikümmend meetrit eemale on linnaosavalitsuse poolt juba paigaldatud pink Nõmme märgistusega.

Kadi Alatalu jagas kogemusi Peeter I Merekindluse infotahvlite valmistamisest (vt lisa).

Traditsioonilistest üritustes võib nimetada Tartu Rahu aastapäeva tähistamist, koristustalguid Glehni rahulas ja Rahumäe kalmistul ning küüditamise aastapäeva tähistamist14. juunil Pääsküla mälestusmärgi juures.

 1. 2011.a. majandusaruanne – esitas Maret Arike

 NHS majandusaasta Aruanne 2013 on lisatud käesolevale protokollile.

 1. Revisjonikomisjoni seisukoht 2013.a. Majandusaasta aruandele – Jüri Jõgeva: Revisjonikomisjoni ühise ülevaatuse tulemusena selgus, et 2013.aasta kulutused on igati põhjendatud. Võib esitada kinnitamiseks.
 2. NHS Majandusaasta Aruande 2013 kinnitamine.

      Märkused puuduvad. Aruanne kinnitati ühehäälselt.

 1. Juhatuse valimine.

Ettepanekud:

Maie Tarma-Kibin (esitas Jüri Jõgeva)

Piret Loide (esitas Marta Männisalu)

Urmas Arike (esitas Leho Lõhmus)

Leho Lõhmus (esitas Piret Loide)

Tiit Trei (esitas Maie Tarma-Kibin)

Ühehäälselt otsustati hääletada kogu nimekiri korraga. Uue juhatuse poolt oli 14 osalejat, üks erapooletu. Juhatus valiti 2 aastaks.

 1. Revisjonikomisjoni valimine

Jüri Jõgeva (esitas Maie Tarma-Kibin)

Liisi Tamre (esitas Leho Lõhmus)

Katrin Tamre (esitas  Viivi Ahonen)

Ühehäälselt otsustati hääletada kogu nimekiri korraga. Uue juhatuse poolt oli 14 osalejat, üks erapooletu. Komisjon valiti 2 aastaks.

 1. 2014.a. tegevusplaanide arutelu
  1. Jätkata Glehni pargi infotahvli kujundamist ja valmistamist . Lahendada pingi paigaldamise võimalused ( Tiiu Lõhmus, tähtaeg mai 2014).
  2. Tartu rahu aastapäeva tähistamine (veebr.)
  3. Küüditamise aastapäeva tähistamine Pääsküla mälestusmärgi juures (juuni).
  4. Koristustalgud Glehni rahulas ja Rahumäe kalmistul (mai).
  5. Kõue mõisa ühiskülastus (organiseerib Kadi Alatalu)
  6. Kohtumine uue linnaosavanemaga.
  7. Võimaluste uurimine Nõmme piirdeaedade fotonäituse jäädvustamiseks raamatuna (Urmas Arike ja Maie Tarma-Kibin).
  8. Nõmme kalendri (looduskaitse objektid) väljaandmine, võimalused ja hind (  Piret Loide).
  9. Jalgrattamatk (Katrin Tamre).
  10. Kodulehe korrastamine ja haldaja leidmine (Leho Lõhmus).
  11. Kontakti uuendamine Lautasaari seltsiga Soomes (Leho Lõhmus).

 

 

 1. Nõmme Heakorra Seltsi T-särgid.

2013.aastal, seoses 25nda aastapäevaga, telliti T-särgid heakorra seltsi logoga. Käesolevaks ajaks on järgi 19 särki. Kuna nende müümine on ebatõenäoline, otsustati särgid jagada preemiaks seltsi liikmetele, kes on aktiivelt panustanud seltsi tegevusse. Otsustati kohe välja jagada 4 särki: Urmas Arike ja Viivi Ahonen – fotonäituse eest, Maret Arikesele hästi koostatud majandusaruande eest, Liisi Tamrele juhatuse esimehe töö eest.

Prorokollis Maie Tarma-Kibin

26.02.14