NHS-i juhatuse koosoleku protokoll 18.11.2008

Juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 18.11.2008

Koht: Tallinn (kohvikus Süda t. ja Pärnu mnt. nurgal).

Kohal: Maret Arike, Urmas Arike, Tõnu Ploompuu, Viivi Ahonen, Koit Väinsalu.

Koosolekut juhatab Koit Väinsalu ja protokollib Viivi Ahonen.

Päevakord:

 1. Glehni monumendi annetus.
 2. Aktuaalsed küsimused, tegevuskava.

 

 1. Glehni monumendi annetus.                                                                                       Kinnitatakse 14.11.2008.a. telefoni teel kokku lepitud otsus annetada Glehni mälestusmärgi püstitamiseks Nõmme Heakorra Seltsi poolt 3´000- krooni.

Viivi teeb ülekande võttes raha Seltsi kassast, annetuste jaoks eraldi avatud kontole Nordea Pangas, Nõmme kontoris.

 1. Tegevuskava arutamine.
  1. Juhatuse liikmed on oma allkirjad kinnitanud notari juures 18.11.2008 ja notar registreerib MTÜ-de registris tehtud muudatused vastavalt aastakoosoleku protokollile.
  2. Kevadel võetakse ette jalgrattamatk, mis halva ilma tõttu sügisel ära jäi (maikuu, Mikk juhib).
  3. Sügisel seenelkäik (september, Tõnu). Võimalik koos Tõnuga tutvuda suvel ka mõne aiaga kui on Seltsi liikmeid, kes on valmis üritust oma aias korraldama.
  4. Värvata uusi liikmeid, kes annaksid Seltsi tegevusele midagi juurde (Viivil ja Urmasel on kandidaadid).
  5. Kodulehe  kohta panna teade ajalehte (Koit räägib toimetajaga).
  6. Kodulehe tutvustamine/väike õppus huvilistele, kes ka õpiks ära kuidas sinna kirjutisi või fotosid panna, näiteks fotode osas Viivi on huvitatud. Panna üles fotod suvistest üritustest (Urmase ja Mareti aias) jm mis huvi võiksid pakkuda. Teha ka ainult liikmetele juurdepääs materjalidele, mis pannakse üles ja mis ei ole laiemale avalikkusele mõeldud, näiteks protokollid. Kodulehte toimetab ja edaspidi ka kõike, mida üles pannakse kureerib Mikk. (Koit räägib Mikuga). 
  7. Teha koosolek, arutelu Glehni pärandist, maastikukaitsealast (Tõnu räägiks sellest, seostuks ka mingil määral suurema projektiga, mida võiks üritada algatada), haljastusest, s.h. puudest Nõmme Spordikeskuse ja lossi vahel, mis varjavad vaadet lossile (Urmas räägiks haljastuse ja arhitektuuri seostest), samuti Glehni pargi ülemises osas võimalikust võsa maha võtmisest, et jääks mändidega parkmets (Koidu küsimus, mis arvatavalt leiab vastuseisu maastikukaitseala loojate ja hooldajate poolt). Teha koos Nõmme Tee Seltsiga (veebruaris) kui on huvitatud (Koit kontakteerub Helle Viluga).
  8. Projekt 2011. a. Teha ettepanek rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks koostöös Tallinna Ülikooliga, mille tinglik pealkiri võiks olla Pärandmaastikud Nõmme miljööala näitel. Seostuks ka Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti käimasoleva tööga Nõmme miljööala kohta. (Tõnu küsib Tallinna Ülikooli arvamust. Vaja oleks ka meie Seltsis arutada, kas on võimalik raha taotleda NHS´i  poolt). 
  9. Kui võimalik, siis kutsuda külla Robert Nerman, kes võiks rääkida miljööaladest ja ka Nõmmest (niivõrd kuivõrd ta on sellega kokku puutunud). Koit räägib Robertiga ja ka Lehoga kuna see on nö tema valdkond.
  1. Raua muuseum. NHS´i peakorter esimestel tegevusaastatel, kus otsustati tähtsaid küsimusi. Mis sellest saab, kellele kuulub sisustus, kas Raua tööd on sealt ära viidid? Koit uurib Pireti käest.

Kas on vaja, et ka NHS teeks mingeid ettepanekuid? Seal võiks olla näiteks kunsti- käsitööring. Kui Nõmme Noortemajas on palju tegevust ja ruumi jääb väheks võiks näiteks joonistamis- või maaliringi tegevust ka seal arendada.   

  1. Edaspidi võiks kokku kutsuda või mingi ürituse puhul Nõmmele külla kutsuda teised Tallinna linnaosade seltsid.
  2. Jõulupeo aja küsimus veel lahtine. Võimalus korraldada ka üritus 7. jaanuaril Seltsi taasasutamise aastapäeval. Aastakoosolek oleks sobiv teha 9.veebruaril, Seltsi aastapäeval (miks mitte teha seda ka edaspidi igal aastal?).

 

/Koit Väinsalu/                                                    /Viivi Ahonen/

koosoleku juhataja                                                   protokollija