NHS-i koosoleku protokoll 29.03.2016

Nõmme Heakorra Selts

Koosoleku protokoll

29.märts 2016, Nõmme muuseum, kohal 12 inimest

Päevakord: 1. 2016. aasta tegevusplaani arutelu.

                       2. Jooksvad küsimused

Urmas Arike:

  1. Osaleda Nõmme 90 üritustel, mida korraldab linnaosavalitsus.
  2. Korraldada restaureeritud Vääna lossi külastamine (aeg lahtine)
  3. KUMU ühiskülastus, giid Mai Levin, 1aprill kell 17.00.
  4. Matk Harku metsa, matkajuht Tõnu Ploompuu (25.09. või 02.10.), kogunemine kell  11.00 Tähetorni  parkla
  5. Glehni rahula koristamine (TEEME ÄRA talgupäeval), 7.mai, kell 11.00
  6. Jõulupidu, dets. restoran MUSU.

Leho Lõhmus:

  1. Osaleda küüditamise aastapäeval 14. juunil,  Pääsküla mälestusmärk 25 .
  2. Hiiu-Rahu kalmistu külastus, 30.apr.

Kadi Alatalu:

  1. Glehni  175. sünniaastapäeva tähistamine 16. Juulil piknikuga Glehni pargis kolme Nõmme seltsi osalusel – Nõmme Tee Selts, Nõmme Heakorra Selts, Nõmme Koduloo Huviliste Koda.

Rahumäe kalmistu külastamine jäi esialgu plaanist välja. 

Kadi Alatalu:

30. aprillil toimub Eesti 100 ürituste raames 100 tamme istutamine kahele poole Pärnu maanteed (Hiiu ristmikust Pääsküla poole), istutatakse kolme liiki tammesid gruppidena ja vabakujuliselt. Projekti on teinud Tallinna Keskkonnaamet ja 97 tamme istutatakse juba eelnevalt, 30.apr. viimased 3 tamme. Keskkonna amet hooldab 2 aasta jooksul. Nõmme Tee Selts paigaldab raudteeäärsele kivile vastava tahvli. Tahvli tegemiseks on korraldatud korjandus, annetusi saab teha Nõmme Tee Seltsi kodulehe kaudu.

Viivi Ahonen:

Muretseb Nõmme muuseumi saatuse pärast. Ei ole eksponaatide nimekirja, ei ole reaalselt muuseumi. Avatud ainult 12 tundi nädalas.  Kuna NHS oli muuseumi taastamise initsiaator ja tunneb vastutust muuseumi pärast otsustati moodustada komisjon olukorra uurimiseks: Viivi Ahonen, Piret Loide, Leho Lõhmus. Plaanis on kohtuda linnaosavanemaga Tiit Terikuga ja valmistada ette omapoolsed ettepanekud. Tähtaega ei määratud!

Muretseb kodulehe halva olukorra pärast. Leho ei poolda uue lehe tegemist – liiga kallis, soovitab piirduda Facebook’ga. Otsustati moodustada komisjon asjaolude uurimiseks:  Koit Väinsalu, Maie Tarma-Kibin, tähtaeg  29.04.

Maie Tarma-Kibin:

Kas jätkame teabetahvli valmistamise epopöad? Tekstid on olemas Leholt, fotod on olemas Viivilt, Liisi tegeles tahvleid tegevate firmadega, kuid see töö on pooleli. Urmas peab ideed ebaõnnestunuks ja soovitab asi katki jätta. Kadi kirjeldab kuidas tema tegi teabetahvleid Kitsarööpa tee äärde.

Protokollis

Maie Tarma-Kibin

(allkiirjastatud digitaalselt)