2009. aasta tegevusaruanne

mittetulundusühing Nõmme Heakorra Selts

2009. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Nõmme Heakorra Selts on on taasasutatud 1988.a. ja loeb ennast enne maailmasõda 1908.a. asutatud Nõmme Heakorra Seltsi ideede edasikandjaks. Aasta jooksul jätkas Nõmme Heakorra Selts väljakujunenud traditsioonide alusel. Tähistasime Tartu rahu aastapäeva 2. veebruaril ja küüditamise mälestuspäeva 14.juunil.Selts korraldas mitmeid klubilisi üritusi liikluse ja keskkonna teemadel. Nõmme kevadürituste raames korraldati seltsi poolt ringkäik Nõmmel loodushuvilistele. Koostöös Nõmme muuseumiga toimusid mitmed üritused, s.h. Glehni teemaline seminar vahetult enne Nõmme kevadürituste avamist. Seltsi aktiivsemad liikmed osalesid Nõmme linnaosa valitsuse poolt korraldatud aruteludel liikluse ja transpordi teemadel. Samuti mitmel arutelul Nõmme üldplaneeringu küsimuses. Seltsi liikmed avaldasid ka mitu artiklit ajalehes aktuaalsete probleemide kohta. Selts tegi koostööd teiste sarnaste seltsidega, kes on ühinenud Eesti Muinsuskaitse Seltsiga. Maikuus toimus üheaegselt traditsiooniline talgupäev üle Eesti. Nõmmel korrastasime Rahumäe ja Hiiu kalmistut. Selts osales ka Tallinna seltside ümarlaua töös ja Linnalooduse koostöökoja töös. Vahetati informatsiooni ja avaldati oma ühiseid seisukohti väärtusliku elukeskkonna säilitamise nimel.

Jätkus tegevus N.von Glehnile mälestusmärgi püstitamiseks. Viidi lõpule mälestusmärgi kavandite konkurss, kuulutati välja võitja, autasustati. Koguti ka raha mälestusmärgi püstitamiseks mitmel korral Nõmmel toimunud üritustel, näiteks Nõmme turu taasavamisel. Seltsil on kujunenud hea koostöö Nõmme muuseumi ja Nõmme linnaosa valitsusega, eriti Glehnile mälestusmärgi püstitamise eesmärgil. Aasta lõpus otsustasid ka Tallinna linnavalitsus ja Linnavolikogu toetada mälestusmärgi püstitamist eraldades selleks raha ja võttes selle teostamise ametlikult oma tööplaani.

2010.a. jätkab Nõmme Heakorra Selts tegutsemist Nõmme hüvanguks.